Informacje o firmie:

Biuro powstało w 2002 roku i prowadzone jest przez osoby legitymujące się licencją zawodową, ubezpieczeniem i dużym doświadczeniem w zakresie obrotu nieruchomościami. Klient może liczyć na profesjonalną i miłą obsługę. Biuro prowadzone jest przez Hannę Radziwiłko - licencja zawodowa nr 8008 i Radosława Radziwiłko. Współpracującymi z biurem jest Julia Przewoźniak.

Oferujemy:
Biuro ukierunkowane jest na kompleksową obsługę Klienta, zainteresowanego kupnem, sprzedażą, zamianą, przekształceniem, dzierżawą lub najmem wszelakich nieruchomości. Ofertę szytą na miarę przygotowujemy w możliwie najkrótszym czasie. Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie w 100% potrzeb Klienta. Szybko powiększający się portfel naszych Klientów to efekt jakości obsługi i tzw. poleceń osób które skorzystały z naszej oferty. Współpracujemy z różnymi podmiotami w celu doprowadzenia do finalizacji transakcji: notariat, biuro rzeczoznawcy majątkowego, biuro usług geodezyjnych, inne biura obrotu nieruchomościami. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą i do podjęcia współpracy z nami. Naczelne zasady, którymi posiłkujemy się na co dzień, prowadząc biuro: kompetencja i profesjonalizm, nie podejmowanie się czynności leżących poza wiedzą i doświadczeniem zawodowym, ochrona interesów osób, na rzecz których wykonujemy czynności pośrednictwa, obsługa Klienta z należytą starannością, uczciwe traktowanie wszystkich stron transakcji, zachowanie tajemnicy zawodowej, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek jej udzielenia wynika z przepisów prawa,  przy podejmowaniu współpracy pomiędzy pośrednikami, ustalenia, co do wysokości wynagrodzenia i sposobu jego podziału określamy w formie pisemnej w momencie nawiązania współpracy.

Nasz zespół