Informacje o firmie:

Biuro powstało w 2007 roku i prowadzone jest przez osoby legitymujące się licencją zawodową, ubezpieczeniem i dużym doświadczeniem w zakresie obrotu nieruchomościami. Klient może liczyć na profesjonalną i miłą obsługę. Biuro prowadzone jest przez Hannę Radziwiłko - licencja zawodowa nr 8008 i Radosława Radziwiłko. Osoby współpracujące z biurem: Małgorzata Szurko oraz Waldemar Szarnacki.

Oferujemy:
Biuro ukierunkowane jest na kompleksową obsługę Klienta, zainteresowanego kupnem, sprzedażą, zamianą, przekształceniem, dzierżawą lub najmem wszelakich nieruchomości. Ofertę szytą na miarę przygotowujemy w możliwie najkrótszym czasie. Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie w 100% potrzeb Klienta. Szybko powiększający się portfel naszych Klientów to efekt jakości obsługi i tzw. poleceń osób które skorzystały z naszej oferty. Współpracujemy z różnymi podmiotami w celu doprowadzenia do finalizacji transakcji: notariat, biuro rzeczoznawcy majątkowego, biuro usług geodezyjnych, inne biura obrotu nieruchomościami. 

Prowadzimy również sprzedaż ubezpieczeń majątkowych, turystycznych, komunikacyjnych, życiowych. Posiadamy oferty na zasadach multiagencyjnych najważniejszych działających na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. Ofertę dostosowujemy do oczekiwań naszych klientów. Skutecznie negocjujemy i wybieramy najkorzystniejsze warunki dla ubezpieczonych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą i do podjęcia współpracy z nami. Naczelne zasady, którymi posiłkujemy się na co dzień, prowadząc biuro: kompetencja i profesjonalizm, nie podejmowanie się czynności leżących poza wiedzą i doświadczeniem zawodowym, ochrona interesów osób, na rzecz których wykonujemy czynności pośrednictwa, obsługa Klienta z należytą starannością, uczciwe traktowanie wszystkich stron transakcji, zachowanie tajemnicy zawodowej, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek jej udzielenia wynika z przepisów prawa,  przy podejmowaniu współpracy pomiędzy pośrednikami, ustalenia, co do wysokości wynagrodzenia i sposobu jego podziału określamy w formie pisemnej w momencie nawiązania współpracy.

Nasz zespół